Simlar, Kabellar va Kabel to'plamlari (13 mahsulotlar)