Metallurgiya, Kimyo, Plastik va Rezina (18 maxsulotlar)