Metallurgiya, Kimyo, Plastik va Rezina (21 mahsulotlar)